Tag Archives: attivo
- Marka tregtare e përmendura dhe logot e tyre përkatëse nuk janë në pronësi të pronave Paul Protani do të kompanive të lidhura. Të gjitha logot dhe markat janë e pronarëve të tyre përkatës dhe janë të përmendur për të thjeshtësuar kërkimin për të produkteve të pajtueshme. Rreth të dhënave vetjake sipas D.Lgs.196 / 2003 -