Tag Archives: attivo
- Minētās preču zīmes un to attiecīgie logotipi nepieder Paul Protani īpašumiem būs asociēto sabiedrību. Visi logotipi un preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku un ir minēti kā vienkāršot meklēt saderīgu produktu. Konfidencialitātes politika atbilstoši D.Lgs.196 / 2003 -