Tag Archives: attivo
- ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລະຮູບສັນຍາລັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄຸນສົມບັດ Paul Protani ຈະຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຮູບສັນຍາລັກແລະເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທັງຫມົດແມ່ນຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໄດ້ກ່າວມາສໍາລັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຊອກຫາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫມາະສົມ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອີງຕາມການ D.Lgs.196 / 2003 -