Tag Archives: attivo
- The trademarks behs û logos karûbarên xwe bi destê milkên Paul Protani dê şîrketên têkildar Kenzies ne. Tevahî logo û marqeyên xwedî û lîsanê wan in û bi ji bo yekkirina lêgerîna ji bo berhemên lihevhatî behsa. Siyaseta taybetîtiyê gor D.Lgs.196 / 2003 -