Tag Archives: attivo
- Ապրանքանիշերը նշված եւ դրանց համապատասխան լոգոները չեն պատկանում են Փոլ Protani հատկություններով չի ասոցացված ընկերությունների. Բոլոր լոգոները եւ ապրանքանիշերն են իրենց համապատասխան սեփականատերերի եւ հիշատակվում է պարզեցնել որոնումը համատեղելի արտադրանք. Գաղտնիության քաղաքականություն ըստ D.Lgs.196 / 2003 -